BOUaqua.com

Anh Bui – Địa vị tác giả trong tên khoa học

BOUaqua xin được đăng lại nguyên văn nội dung của tác giả Anh Bui:

Đôi lúc bạn đọc sẽ thấy một cái tên hay tên viết tắt phía sau một tên khoa học, thậm chí là có cả năm được cho vào. Một tham chiếu hoàn chỉnh tới một loài sẽ bao gồm không chỉ pháp danh ba phần (binomial name) mà còn bao gồm cả tác giả (nhóm tác giả) đã mô tả cũng như đặt tên cho loài. Trong khi tên khoa học được in nghiêng thì tham chiếu tác giả lại không được làm như vậy. Việc thêm địa vị tác giả thường chỉ được thực hiện một lần duy nhất trong một bài báo hay trích dẫn cụ thể. Quy tắc trong tham chiếu tác giả có phần nào đó khác biệt giữa thực vật học và động vật học, chúng được điều phối bởi bộ quy tắc phân loại quốc tế thực vật học và bộ quy tắc phân loại động vật học tương ứng.

Tham chiếu tác giả trong thực vật học

Tên của tác giả (nhóm tác giả) được viết tắt theo chỉ mục tên tác giả được tiêu chuẩn hoá bởi Vườn thực vật Hoàng gia Kew; ngày công bố không được trích dẫn trong tham chiếu tóm tắt.

Ví dụ: Aponogeton elongatus F.Muell. ex Benth. subsp. Elongatus – Tên viết tắt “F. Muell.” là của Ferdinand Jacob Heinrich von Mueller (1825-1896) và “Benth.” là của George Bentham (1800-1884).

Chú ý: nếu tác giả của một phân loại được công bố có hiệu lực được gán cho một người khác thì tham chiếu tác giả sẽ bao gồm tên tác giả được gán cho (thêm từ ex phía sau) và tên tác giả công bố.

Tham chiếu tác giả trong động vật học

Họ của tác giả hay nhóm tác giả được ghi đầy đủ và không viết tắt, trong khi đó tên thì không được đưa vào, hoặc nếu có hai tác giả có cùng họ thì tên sẽ được viết tắt. Ngày công bố đầu tiên cũng sẽ được trích dẫn, cùng với dấu phảy giữa tác giả và ngày.

Tên thông dụng

Thông thường thì thứ được gọi là tên thông dụng trong thực tế là tên thông tục, và nó có thể được dịch sang từ tên khoa học. Hầu hết các tên thông dụng không tuân theo quy tắc.

Tên chưa được công bố

Tên chưa được công bố có thể có có nhiều dạng khác nhau. Để thuận tiện cho việc quản lý bảo tồn, các loài có nguy cơ thường được liệt kê rất dài trước khi chúng có một cái tên chính thức. Đôi lúc chúng được liệt kê dưới dạng tên nguyên cảo ( ví dụ Genoplesium vernalis D.L.Jones ms.) nếu chúng chuẩn bị được công bố. Tuy nhiên trong vài trường hợp các tên nguyên cảo này giữ nguyên ở trạng thái không được công bố trong nhiều năm hay thậm chí nhiều thập kỉ.

Vào những năm 1980 tại Australia, các nhà thực vật học đã thống nhất một công thức chung cho các tên không được công bố để tránh các nhầm lẫn đang nổi lên trong việc sử dụng các tên như là “Verticordia sp.1”, “Verticordia sp.2”… Bởi lúc đó chẳng có gì đảm bảo là cái được gọi là “sp.1” trong một tổ chức này lại đồng nhất với “sp.1” ở tổ chức thứ hai.

Công thức được thống nhất dưới dạng:

“Genus sp. <Tên thông tục hay mô tả> (<Chứng thực>): Prostanthera sp. Somersbey (B.J.Conn 4024)

Elseya sp. nov. (AMS – R140984)

Một vài nhà động vật học cũng sử dụng quy ước tương tự nhưng nó không được sử dụng rộng rãi. Khi cần phải xác định số lượng động vật, chúng thường được thực hiện bằng cách gộp vào một lớp hay kí hiệu nhận dạng mật độ trong ngoặc đơn, theo sau đó là tên loài ví dụ Melanotaenia duboulayi (Lớp sông Mary) hay Melanotaenia duboulayi (Sông Mary)

Nguồn: https://www.facebook.com/…

Để lại bình luận