BOUaqua.com

Beniamino

Một hồ 2 tháng tuổi của Alberto Sosa, thành viên diễn đàn aquascapingworld.com
Kích thước: 52 x 32 x 26
Ánh sáng: 2 x 36w
CO2: Có

Danh sách cây:
1. Hemianthus micranthemoides (Trân châu cao)
2. Taxiphyllum barbieri (Rêu cá đẻ)
3. Hydrocotyle sibthorpioides (Rau má bò)
4. Hemianthus callitrichoides (Trân châu Cuba)
5. Staurogyne repens (Rau thơm)
6. Eleocharis parvula (Ngưu mao chiên lùn)
7. Echinodorus tenellus

Nguồn: http://www.aquascapingworld.com/…

Để lại bình luận