BOUaqua.com

Hồ khuyết danh 120cm

Một hồ khuyết danh mà Bouaqua không có nhiều thông tin.
Kích thước: 120x50x50
Ánh sáng: 2 x 150W 6700K metal halide (3pm-10pm)
CO2: Có

Sắp xếp bố cục hồ
Sắp xếp bố cục hồ
Vào nước, cắm cây
Vào nước, cắm cây

cây thủy sinh phát triển

hồ thủy sinh bố cục núi đá

hồ thủy sinh 300L

hồ thủy sinh 120cm

hồ thủy sinh đồng cỏ

cát thủy sinh

tép RCNguồn: http://walkingfarm.blog.163.com/blog/static/100055408201302965924950/

Để lại bình luận