BOUaqua.com

Một hồ 60cm của George Farmer

Một hồ rất “Natural”, từ năm 2009 rồi nhưng giờ nhìn lại vẫn thấy đẹp. Bố cục gọn gàng, hợp lý, cây tuy chưa phát triển và đủ căng để hoàn thiện bố cục nhưng cũng hứa hẹn một kết quả tuyệt vời.

một bể thủy sinh 60cm của George Farmer
Một hồ 60 của quá khứ

Nguồn: Internet

Để lại bình luận