BOUaqua.com

Những ngày đầu tại trại thủy sinh Tropica

Tropica là một thương hiệu không còn xa lạ gì đối với thủy sinh châu Âu cũng như thế giới, tại Việt Nam cũng như châu Á thì sản phẩm cây thủy sinh của Tropica chưa được phổ biến bởi họ chưa có nhiều nhà phân phối ở khu vực này. Được thành lập vào năm 1970 rồi được bán lại vào năm 2004, tới 2007 họ đã thành lập một vườn ươm trồng thủy sinh rất “hoành tráng” vào thời điểm đó.

Để lại bình luận