BOUaqua.com

Saintlys opti white

Một hồ khá nổi tiếng đến từ England, tác giả là thành viên saintly, diễn đàn aquascapingworld.com
Kích thước hồ: 60 x 30 x36
Ánh sáng: 4 x 24w T5 (chỉ mở 02 bóng)
Nền: ADA amazonia, ADA powersand
Đá: Seryiou
CO2: Có

bố cục đá thủy sinh
Bố cục đá
trồng cây thủy sinh
Cắm cây

Danh sách cây:
1. HC (Trân châu Cu Ba)
2. e tennelus (Cỏ đỏ)
3. hairgrass (Ngưu mao chiên cao)
4. Và một loại ngày đó tác giả chưa rõ tên mà ngày nay chúng ta gọi là “Sao nhỏ”

trân châu Cu Ba kín nền hồ thủy sinh
Trân châu Cu Ba sắp full nền
trồng cây bể thủy sinh
Tác giả lại thêm cây lạ, cỏ vẻ như một loại rotala
cắt tỉa hồ thủy sinh
Cắt tỉa
góc đẹp bể thủy sinh
Một góc đẹp
thảm trân châu Cu Ba bể thủy sinh
Cưỡng chế giải tỏa thảm trân châu Cu Ba
thay cát hồ thủy sinh
… và thay bằng cát trắng
trồng rêu riccia hồ thủy sinh
Thêm rêu riccia
hồ thủy sinh phát triển tốt
Hồ phát triển tốt
cắt tỉa cây mọc nhanh trong bể thủy sinh
Tiếp tục cắt tỉa những cây mọc nhanh
sau khi cắt tỉa bể thủy sinh
Sau khi cắt tỉa
thay cây bể thủy sinh
Tác giả đã thay riccia bằng một loại rêu khác

Nguồn: http://www.aquascapingworld.com/…

Để lại bình luận