BOUaqua.com

Small Japanese garden aquatic

Một hồ nhỏ của thành viên attibva, diễn đàn akvakertesz.hu
Kích thước hồ: 40 x 30 x30
Lọc: EHEIM prof. 2224
Ánh sáng: DIY 2 x 24w power compact
Nền: Tropica Plant Substrate, ADA Aqua Soil Malaya
Đá: Seiryu
CO2: Có

Danh sách cây:
1. Hemianthus callitrichoides” Cuba” (Trân châu Cu Ba)
2. Eleocharis parvula (Ngưu mao chiên lùn xòe)
3. Hydrocotyle sp. Japan (Rau má)
4. Bolbitis heudelotii (Dương xỉ Châu Phi)
5. Rotala rotundifolia (Vảy ốc)
6. Hygrophila pinnatifida (Liễu đỏ răng cưa)
7. Echinodorus tenellus (Cỏ đỏ)
8. Spiky Moss (Rêu spiky)
9. Taxiphyllum sp. Vesicularia (Rêu cá đẻ)
10. Ferrin ‘Weeping’ (???)

Nguồn: http://akvakertesz.hu/…

Để lại bình luận