BOUaqua.com

Sinh vật diệt rêu hại trong bể thủy sinh, sử dụng sao cho đúng?

Trước tiên bouaqua xin khẳng định lại một lần nữa: rêu hại là vấn đề hết sức bình thường trong một bể thủy sinh, không có bể thủy sinh nào là không có rêu hại, chỉ là người chơi có thể ức chế chúng ở mức tối thiểu hay không mà thôi.

Cá bút chì (Crossocheilus siamensis)

Là loài ăn rêu tảo hại phổ biến trong hồ thủy sinh, cá bút chì thích nghi rất tốt với các loại thức ăn công nghiệp nên để kích thích bút chì diệt rêu cần bỏ đói chúng. Bút chì là loài cá thủy sinh năng động, khẩu phần ăn phong phú nên cần tránh nuôi chung với tép và cá bột.

Cá Otto (Otocinclus)

Otto là loài cá da trơn thích ăn rong, tảo, sống ở những vùng hạ lưu sông và các dòng suối ở Nam Mỹ. Chúng sống gần mặt nước, thích nơi có dòng chảy siết, sử dụng miệng để bám dính và ăn rêu tảo trên gỗ, đá, rễ cây. Đó cũng là lý do mà Otto được ưa dùng diệt rêu trong hồ thủy sinh.