BOUaqua.com

“Lối mòn” – bể thủy sinh của Duc 13, diễn đàn thuysinh.org

Một bể thủy sinh bố cục đá với rêu rất duyên, tác giả đã rất thành công với các mỏm đá nhỏ thấp thoáng lột tả được cảnh núi non trùng điệp. Con đường uốn lượn, lúc ẩn lúc hiện đi về điểm vàng ở hậu cảnh khiến bức tranh thủy mặc có thêm chiều sâu.