BOUaqua.com

60x30x36cm rimmless starphire

Đây là hồ 60cm siêu trong của thành viên icepotato89, diễn đàn aquascapingworld.com, đến từ Melbourne, Australia.

Hồ 60 là một kích thước rất đẹp để bắt đầu với thủy sinh, không quá lớn làm đội chi phí, cũng không quá nhỏ để setup bố cục.

Kích thước hồ60 x 30 x 36
Ánh sán2x24w T5HO + 2x10w LEDs
LọcEheim 2213
CO2
Hồ kính 60 rất nuột và trong, thương hiệu Yi Ding
Hồ kính 60 rất nuột và trong, thương hiệu Yi Ding
Bố cục ban đầu
Bố cục ban đầu
Bố cục mà tác giả chọn
Bố cục mà tác giả chọn
Cắm cây
Cắm cây

Danh sách cây:

Hemianthus callitrichoides (Trân châu Cu Ba)
Lilaeopsis brasiliensis (Huệ nước, cỏ lưỡi rắn)
Hydrocotyle sp (Rau má bò)
Blyxa japonica (Cỏ Nhật)

Mặt bên
Mặt bên
Tác giả dùng đèn hắt lên phông xanh
Tác giả dùng đèn hắt lên phông xanh
Trân châu Cu Ba bắt đầu bùng nổ
Trân châu Cu Ba bắt đầu bùng nổ
185 ngày tuổi
185 ngày tuổi

 Nguồn: http://www.aquascapingworld.com/…

Để lại bình luận