BOUaqua.com

“Escape Eden” – bể thủy sinh hạng 574 IAPLC 2013

Các vân thớ rõ ràng của đá Seiryu luôn tạo được sự khỏe khoắn cho bố cục cho dù sắp xếp ở vị trí nào. Hồ nhỏ với bố cục rậm rạp thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của tự nhiên. Tác phẩm của thành viên ShadowMac, diễn đàn aquascapingworld.com.

Kích thước 30x30x30 (cm)
Ánh sáng ADA Aquasky
Lọc Eheim 2213
CO2
Dinh dưỡng ADA amazonia
Phân nước tự chế, bổ sung hàng ngày
Bố cục Đá Seiryu
Bảo dưỡng Thay 50% nước hàng tuần
Danh sách cây 1. Ammania Bonsai (aka true rotala indica)
2. Rotala var singapore
3. Round pelia
4. Hygro pinnatifida
5. Hemianthus micranthemoides
6. Staurogyne repens
bể thủy sinh hạng 574 iaplc 2013
Bể thủy sinh nhỏ với bố cục đá Seiryu

Nguồn: http://www.aquascapingworld.com/…

Để lại bình luận