BOUaqua.com

Bố cục đá nhẹ nhàng – Somewhere on the rocky shore

Tác phẩm của thành viên attibva, diễn đàn akvakertesz.hu. Bố cục đá đặt trong một hồ nhỏ nhưng không hề mất đi vẻ hùng vĩ vốn có.
Kích thước hồ: 40 x 30 x 35
Ánh sáng: 2 x 11w + 18w
CO2: có
Đá: 14kg ADA Seiryu Stone

Danh sách cây:
1. Echinodorus tenellus (Cỏ đỏ)
2. Eleocharis parvula (Ngưu mao chiên lùn)
3. Hydrocotyle sibthorpioides (Rau má bò)
4. Ferrite Vesicularia ‘Weeping’ (Rêu wepping)
5. Spiky Moss Taxiphyllum sp. (Rêu Spiky)
6. Flame Moss Taxiphyllum sp. (Rêu lửa)
7. Cyperus Helferi (Cỏ ranong)

Ngày thứ 5, rau má bò khá nhanh
Ngày thứ 5, rau má bò khá nhanh
2 tuần tuổi
2 tuần tuổi
3 tuần tuổi
3 tuần tuổi
Rêu lửa
Rêu lửa
Cửa hang
Cửa hang
6 tuần tuổi
6 tuần tuổi
3 tháng tuổi
3 tháng tuổi
bố cục đá nhẹ nhàng

Nguồn: http://akvakertesz.hu/…

Để lại bình luận