BOUaqua.com

Các phương pháp bố cục hồ thủy sinh

Dịch từ bài Furnishings, tạp chí Aquarium plant paradise của tác giả Takashi Amano, trang 50, 51. Một tài liệu hướng dẫn về các cách bố cục bể thủy sinh cơ bản, rất đáng nghiền ngẫm và hữu ích cho những người mới làm quen với thú chơi này. Biên dịch sang tiếng Việt bởi bouaqua.

Tài liệu dịch đôi chỗ có lẽ còn chưa thật chính xác và được bouaqua trình bày lại theo ý hiểu, hy vọng chia sẻ được phần nào kiến thức thủy sinh với tất cả các bạn cùng đam mê.

Furnishings

Phương pháp trang trí hồ thủy sinh

The back corners are particularly conspicuous to the observer and thus represent “strong points” for the planning of the decoration in relation to the view directly from the front. For a beautiful aquarium, however, exactly those points should not be emphasized. For the planning of attractive planted aquaria the sensible division of space in the aquarium is of special significance. At the same time the actual midpoint of the aquarium, which is the existing central focal point anyway, is not additionally emphasized through conspicuous decorative elements.Khi người khác ngắm hồ thủy sinh của bạn, hai góc phía sau là nơi thu hút ánh mắt nhiều nhất vì thế chúng dễ trở thành “tiêu điểm” của phần trang trí hồ trong trường hợp nhìn trực diện từ phía trước. Tuy nhiên, một hồ thủy sinh đẹp sẽ không quá nhấn mạnh vào hai góc đó. Để tạo nên một hồ thủy sinh thu hút người xem thì cần phân chia các không gian hợp lý bằng cách phân chia các tiêu điểm trong hồ. Đồng thời, điểm giữa hồ là trọng tâm của mắt nhìn nên không cần thêm các thành phần trang trí để nhấn mạnh.
The simplest creative element thus takes the “strong points” into account. If both points are stressed here, then two preferential focal points result in the aquarium and the eye is drawn back and forth and never comes to the rest. In many cases, it is therefore better to create only one strong point in the aquarium.Để làm nên sự sáng tạo thì cách đơn giản nhất là xem xét tới các “tiêu điểm” của hồ. Nếu tập trung trang trí cả hai góc thì chúng sẽ trở nên bắt mắt quá mức và khi đó người xem sẽ chỉ đưa mắt qua lại hai điểm này mà không quan tâm đến các điểm còn lại nữa. Nhiều khi hồ chỉ có một tiêu điểm lại tốt hơn.
As long as the aquarium is not located exactly in the middle of the wall or in the middle of the room, the best area for the strong point as a rule is on the side opposite the observer. If the main visual point is not created with a plant grouping, but from wood or rocks, then those elements are arranged to ascend from front to back along the line of sight. This kind of division of the aquarium exaggerates the impression of depth and makes it appear larger than it actually is. Through such furnishing tricks the aquarium gets its special touch.Nếu hồ không đặt ở chính giữa của một bức tường hoặc giữa phòng thì khu vực để tạo tiêu điểm cho hồ theo nguyên tắc sẽ là ở phía đối diện với người xem. Nếu tiêu điểm không phải là khóm cây mà là gỗ hoặc đá thì những thành phần đó cần được bố trí theo cao độ tăng dần từ trước tới sau dọc theo tầm mắt (thấp trước cao sau). Cách sắp xếp này làm cho hồ trông sâu và rộng hơn. Bằng những thủ thuật trang trí như vậy, hồ thủy sinh của bạn sẽ gây được ấn tượng sâu sắc.
If the aquarium is standing in a corner and is viewed from the right side, the left side is the stronger point and accordingly will receive the dominant decoration. Groups of plants can also be used in different ways as creative elements. On the one hand, the group can be allowed to grow as it would in the wild, and on the other the group can be planted as with the decorative objects ascending from front to back. Particularly with the fast-growing stemmed plants, however, the care of a group planted in this way is very time-consuming, since the tips have to be pruned and replanted repeatedly. As beautiful as such a creation is, it naturally does not work.Nếu hồ nằm trong góc nhà và được nhìn từ bên phải thì phía bên trái hồ là tiêu điểm, theo đó sẽ được trang trí nhiều hơn. Những khóm cây sẽ là những yếu tố sáng tạo khi được bố trí theo nhiều cách khác nhau. Một mặt, cây được mọc tự do giống như ngoài thiên nhiên; mặt khác lại được trang trí theo cao độ tăng dần từ trước ra sau. Tuy nhiên riêng với các loại cây thân đốt sinh trưởng nhanh thì việc chăm sóc theo cách này rất mất thời gian vì phải cắt tỉa và trồng lại nhiều lần. Để tạo hình như ý muốn, lựa chọn này thực sự không hiệu quả.
In order to produce the impression of a larger aquarium, the dominant decorative elements are not pushed directly in the corner, but rather are displaced somewhat to the side.Để tạo ấn tượng cho hồ trông rộng lớn hơn, bạn đừng đặt các thành phần trang trí chủ đạo ở trong góc mà nên chuyển sang bên sườn hồ.
Furthermore, it can make sense to place the strong point on the other side (opposite the main viewing direction). Then the eye as in the aquarium with two strong decorative points is drawn from the main viewing direction to the decorative element. In this manner the favorable impression of a greater length of the aquarium can be produced, with the disadvantage that the eye is again drawn to and fro.Ngoài ra, việc bố trí tiêu điểm ở cạnh kia của hồ (đối diện với hướng nhìn chính) cũng khá hợp lý. Khi đó hồ có hai tiêu điểm trang chí sẽ thu hút người xem từ hướng nhìn chính sang phần trang trí. Theo cách này sẽ gây được ấn tượng về độ dài của hồ nhưng điểm bất lợi là mắt cứ phải đưa trước đưa sau.
A very good depth effect is achieved by producing contrasting light and dark areas using the plant groupings. In this case views with lower-growing plants remain open at the strong points, which act as clearings or openings and accordingly grab the eye. In such open-water zones near cover, most of the expressions of life of the fishes are also played out.Hồ có thể đạt được hiệu ứng về chiều sâu bằng cách tạo ra các vùng sáng tối tương phản nhau sử dụng các khóm cây thủy sinh. Trong trường hợp này những cây mọc thấp sẽ mở đầu cho phần tiêu điểm của hồ, đóng vai trò mở màn và làm sáng hồ, theo đó thu hút cái nhìn của người xem. Ở những khu vực có nhiều ánh sáng tập trung nên dùng cá để trang trí.
hướng dẫn bố cục hồ thủy sinh
Các tiêu điểm của hồ khi nhìn từ đằng trước. Để tạo bố cục hợp lý chỉ nên trang trí một trong hai góc này. Tuy nhiên, trang trí cả hai góc cũng sẽ có sự thu hút riêng.
hướng dẫn bố cục hồ
Trang trí cho hai tiêu điểm chính của hồ, nhưng bố cục này sẽ làm người xem phải đảo mắt ngược xuôi.
Bố cục tam giác
Nhìn từ bên trái, điểm nhấn hồ sẽ nằm bên phải. Nếu trang trí mặt bên trái thì hồ sẽ có cảm giác dài hơn. Nhưng cũng giống như trường hợp trên, nó sẽ hơi rối mắt người xem.
Hướng dẫn hồ thủy sinh
Để giảm bớt sự chú ý vào các góc hồ, cần dời tiêu điểm trang trí sang cạnh bên. Điều này sẽ làm cho hồ trở nên thuận mắt hơn.
Bố cục hình tam giác
Nhìn từ đằng trước, ta đổi góc trang trí sang bên trái sẽ tạo cảm giác hồ dài hơn.
Bố cục hồ đẹp
Tuy nhiên, giải pháp được ưa chuộng nhất là dịch chuyển các thành phần trang trí sang một bên. Không nên nhấn nhiều quá ở các góc của hồ.

Để lại bình luận