BOUaqua.com

EAPLC 2015

GAPLC năm nay chính thức đổi tên thành EAPLC (European Aquatic Plants Layout Contest) với 343 bài thi tham dự thuộc 3 thể loại hồ tiêu chuẩn (trên 50L), hồ nano (dưới 50L) và wabikusa. Bouaqua xin được giới thiệu với các bạn hình ảnh top 10 bài thi thể loại tiêu chuẩn và nano.

Top 10 hồ tiêu chuẩn

rank 01 eaplc 2015

rank 02 eaplc 2015

rank 03 eaplc 2015

rank 04 eaplc 2015

rank 05 eaplc 2015

rank 06 eaplc 2015

rank 07 eaplc 2015

rank 08 eaplc 2015

rank 09 eaplc 2015

rank 10 eaplc 2015

Top 10 hồ nano

rank 01 nano eaplc 2015
rank 02 nano eaplc 2015
rank 03 nano eaplc 2015
rank 04 nano eaplc 2015
rank 06 nano eaplc 2015
rank 07 nano eaplc 2015
rank 08 nano eaplc 2015
rank 09 nano eaplc 2015
rank 10 nano eaplc 2015

[download hình ảnh 20 hồ trên]

Nguồn: https://www.facebook.com/…

Để lại bình luận