BOUaqua.com

EAPLC 2017

EAPLC năm 2017 thu hút 296 bài thi đến từ 26 quốc gia. Chiếm số lượng bài thi nhiều nhất là Đức (40 bài), Tây Ban Nha (28 bài) và Italy (27 bài), nước Anh năm nay chỉ có 06 bài tham dự – một con số quá khiêm tốn. Bouaqua xin được giới thiệu hình ảnh 20 hồ top thể loại tiêu chuẩn (hơn 50L) và nano (dưới 50L).

Top 10 hồ tiêu chuẩn

rank 01 eaplc 2017
Chthonic Spirits – 150 x 45 x 60 (cm)
rank 02 eaplc 2017
Dreaming Underwater – 150 x 60 x 74 (cm)
rank 03 eaplc 2017
Pareidolia – 120 x 50 x 50 (cm)
rank 04 eaplc 2017
Frontera – 120 x 50 x 50 (cm)
rank 05 eaplc 2017
Dawn Riverbed – 92 x 50 x 50 (cm)
rank 06 eaplc 2017
The keeper of the valley – 120 x 40 x 45 (cm)
rank 07 eaplc 2017
Greenhills – 120 x 40 x 80 (cm)
rank 08 eaplc 2017
Through Nature – 120 x 50 x 50 (cm)
rank 09 eaplc 2017
Nature arch – 100 x 50 x 60 (cm)
rank 10 eaplc 2017
Cascate di Fermona – 100 x 50 x 50 (cm)

Top 10 hồ nano

rank 01 nano eaplc 2017
Methusalem Cliff – 45 x 30 x 27 (cm)
rank 02 nano eaplc 2017
Land of Lore – 40 x 28 x 32 (cm)
rank 03 nano eaplc 2017
The Rock – 45 x 27 x 30 (cm)
rank 04 nano eaplc 2017
Look under my dress – 40 x 28 x 32 (cm)
rank 05 nano eaplc 2017
Oktober – 45 x 30 x 27 (cm)
rank 06 nano eaplc 2017
Nano Canyon – 30 x 30 x 30 (cm)
rank 07 nano eaplc 2017
The Red Cliff – 45 x 30 x 27 (cm)
rank 08 eaplc 2017
Daylight – 60 x 25 x 30 (cm)
rank 09 nano ealpc 2017
Among The Trees – 46 x 35 x 30 (cm)
rank 10 nano eaplc 2017
Schaza – 36 x 30 x 27 (cm)

[download hình ảnh chất lượng cao]

Nguồn: http://eaplc.com

Để lại bình luận