BOUaqua.com

Giới thiệu hồ nhỏ “In Dreams”

Tiếp nối bài viết Hồ nhỏ kết hợp hai sắc xanh – cam Bouaqua xin được giới thiệu thông tin chi tiết cũng như quá trình hình thành của hồ này – một tác phẩm của thành viên có nickname Yoda-BB, diễn đàn UKAPS.org.

Kích thước hồ: 40x45x40 cm
Thể tích: 72 L
CO2: 2 giọt/giây
Ánh sáng: ADA Aquasky 451 + PL 55 W x 2
Lọc: Super Jet Filter ES300
Nền: Power Sand M + cát Silica + cát ADA Nile Sand

bố cục đá hồ thủy sinh để bàn
Tác giả xoay dọc hồ để tạo bố cục có chiều sâu
hồ thủy sinh để bàn trải cát sông nile
Trải cát sông Nile và vào nước
trồng cây vào hồ thủy sinh
Cây đang độ sinh sôi nảy nở mạnh mẽ
bố cục hồ thủy sinh theo luật xa gần
Những chi tiết nhỏ rất có giá, cây trồng rất hợp lý ở từng vị trí
cây thủy sinh hoang dại
Hoang dại
bố cục hồ thủy sinh
Chỉ góc này thôi cũng có thể thành một bố cục mới cho hồ mới
cây thủy sinh mọc chen đá
Đầu non
dòng suối thấp thoáng
Thấp thoáng

Nguồn: http://www.ukaps.org/…

Để lại bình luận