BOUaqua.com

AGA 2012

AGA (AGA – Aquatic Gardeners Association) là một trong những cuộc thi thủy sinh qua ảnh lớn nhất thế giới. Xin được giới thiệu với các bạn một số hình ảnh hồ đạt giải cao tại cuộc thi này năm 2012.
Thể loại hồ dưới 28L

Giải nhất
“Spring” – 36 x 22 x 26 (20L)
Tác giả: Hong Te Syu, Taiwan

Giải nhì
“Canyon and Falls” – 45 x 20 x 23 (20L)
Tác giả: Wongsawan Wetchasit, Thailand

Giải ba:
“Perspective” – 45 x 20 x 15 (14L)
Tác giả: Soeharto, Indonesia

Giải danh dự
“Snow in Summer” – 38 x 20 x 20 (16L)
Tác giả: Jirawong Laopiyasakul, Thailand

Giải danh dự
“The Colors” – 45 x 20 x 23 (21L)
Tác giả: Pukthorn Kayungarnnawee, Thailand

Thể loại hồ 28L ~ 60L
Giải nhất
“Unknown way” – 60 x 30 x 30 (54L)
Tác giả: Leandro Artioli, Brazil

Giải nhì
“Riu sec” – 32 x 25 x 35 (28L)
Tác giả: Bernat Hosta Rovira, Spain

Giải ba
“Forest” – 48 x 30 x 30 (43L)
Tác giả: Hong Te Syu, Taiwan

Giải danh dự
“Rainbow Forest” – 120 x 50 x 50 (50L)
Tác giả: Yeo Siak Wee, Malaysia

Thể loại hồ 60L ~ 120L
Giải nhất
“On the adge of the world” – 60 x 40 x 30 (72L)
Tác giả: Prociuk Mikola, Ukraine

Giải nhì
“Whispering winds” – 60 x 45 x 44 (118L)
Tác giả: Georg Werner Just, Germany

Giải ba
“Ordinary Course of Nature” – 76 x 38 x 38 (110L)
Tác giả: Jirawong Laopiyasakul, Thailand

Giải danh dự
“ADA style low-tech iwagumi” – 60 x 35 x 35 (73L)
Tác giả: Csilla Varanyecki, Hungary

Giải danh dự
“Plateau” – 70 x 40 x 35 (75L)
Tác giả: Mustafa Erdogar, Turkey

Thể loại hồ 120L ~ 200L

Giải nhất
“Crimson Tide” – 90 x 45 x 45 (182L)
Tác giả: Sim Kian Hong, Malaysia

Giải nhì
“Reaching” – 90 x 45 x 45 (182L)
Tác giả: Robertus Hartono, Singapore

Giải ba
“Apalala Shore” – 90 x 45 x 45 (182L)
Tác giả: Stu Worrall, UK

Thể loại hồ 200L ~ 320L
Giải nhất
“Aquatic Garden” – 120 x 50 x 50 (210L)
Tác giả: Zhang Jian Feng, China

Giải nhì
“Enchantment II” – 120 x 45 x 45 (243L)
Tác giả: Michael G.W. Wong, Hong Kong


Giải ba
“zen to nature” – 120 x 60 x 50 (288L)
Tác giả: Wong Chung Ming, China


Giải danh dự
“Autumn colors” – 120 x 50 x 43 (258L)
Tác giả: Gary José Chagas, Brazil


Giải danh dự
“Stairway to Heaven” – 100 x 60 x 45 (270L)
Tác giả: Timucin Sagel, Turkey


Giải danh dự
“All Embracing of Borneo” – 120 x 50 x 50 (300L)
Tác giả: Daniel Chow Chi Chun, Hong Kong

Thể loại hồ trên 320L

Giải nhất
“The Virgin Stream” – 120 x 60 x 50 (360L)
Tác giả: Piotr Dymowski, Poland

Giải nhì
“Gratefulness” – 140 x 60 x 60 (504L)
Tác giả: Yeo Siak Wee, Malaysia

Giải ba
“爭妍” – 110 x 55 x 55 (332L)
Tác giả: Lao Chan Fei, China

Giải danh dự
“Where the wind blows” – 140 x 52 x 60 (350L)
Tác giả: Pasquale Buonpane, Italia

Giải danh dự
“Mori mapping” – 105 x 60 x 60 (378L)
Tác giả: Chen Song Pin, Taiwan

Thể loại Biotop

Giải nhất
“Lake Petén Shallows” – 244 x 120 x 60 (1474L)
Tác giả: Lee Nuttall, UK

Giải nhì
“Summer in Ticino River” – 77 x 32 x 30 (74L)
Tác giả: Andrea Perotti, Italy

Giải ba
“North Mekong River” – 105 x 49 x 45 (231L)
Tác giả: Bonetti Pascal, France

Thể loại Paludarium

Giải nhất
“Butterfly life” – 120 x 60 x 60 (432L)
Tác giả: Luidi Rafael, Brazil

Giải nhì
“Flower Paradise” – 100 x 50 x 35 (175L)
Tác giả: Mak Shea On, China

Giải ba
“Creeperland 2” – 163 x 66 x 40 (430L)
Tác giả: Armands Končus, Latvia

Nguồn: http://www.aquatic-gardeners.org

Để lại bình luận