BOUaqua.com

“Black Misty Mountain” – bể thủy sinh hạng 41 IAPLC 2011

Một hồ của thành viên Vis diễn đàn aquascapingworld.com với phương pháp trồng cạn lúc bắt đầu. Tham dự cuộc thi IAPLC năm 2011, đạt hạng 41.
– Kích thước hồ: 90 x 55 x 45
– Ánh sáng: 6 x 39W T5
– Nền: Amazonia II
– Đá: Seiryu

Danh sách cây:
1. HC (Trân châu Cu Ba)
2. Fissidens Fontanus (US fiss)
3. Eleocharis Parvula (Ngưu mao chiên lùn xòe)
4. Glossostigma (Trân châu Nhật)
5. Staurogyne sp (Rau thơm)
6. Hydrocotyle maritima (Rau má hương)
7. Taiwan moss (Rêu Taiwan)
8. Weeping moss (Rêu weeping)

Đôn nền bằng đá
Đôn nền bằng đá
Xong phần nền
Xong phần nền
Xếp đá
Xếp đá
Ngày thứ 4
Ngày thứ 4
Ngày thứ 11
Ngày thứ 11
Ngày 21
Ngày 21
Ngày thứ 35
Ngày thứ 35
Cận cảnh trân châu Cu Ba
Cận cảnh trân châu Cu Ba
...rau má
…rau má
và rau thơm
và rau thơm
Vào nước
Vào nước
hạng 41 IAPLC 2011
Ảnh chụp đi dự thi và đạt hạng 41 IAPLC 2011

Nguồn: http://www.aquascapingworld.com/…

Để lại bình luận