BOUaqua.com

CBAP 2014

Concurso Brasileiro de Aquapaisagismo (CBAP) là cuộc thi của những người yêu thích thủy sinh tại Brazil. Năm 2014 CBAP đã nhận được tổng cộng 164 bài dự thi, trong đó có 98 bài đến từ Brazil và 66 bài đến từ các quốc gia khác. Đây có thể coi là cuộc thi thủy sinh lớn nhất Châu Mỹ Latinh. Bouaqua xin được giới thiệu một số tác phẩm tham dự cuộc thi này.

Hồ tiêu chuẩn (trên 60L)

Hồ #001 - 70x40x45 cm (98L)
Hồ #001 – 70x40x45 cm (98L)
Hồ #026 - 80x45x40 cm (144L)
Hồ #026 – 80x45x40 cm (144L)
Hồ #035 - 120x60x45 cm (324L)
Hồ #035 – 120x60x45 cm (324L)
Hồ #041 - 60x40x35 cm (84L)
Hồ #041 – 60x40x35 cm (84L)
Hồ #065 - 70x50x40 cm (140L)
Hồ #065 – 70x50x40 cm (140L)
Hồ #066 - 100x40x50 cm (200L)
Hồ #066 – 100x40x50 cm (200L)
Hồ #070 - 120x45x45 cm (243L)
Hồ #070 – 120x45x45 cm (243L)
Hồ #077 - 120x50x50 cm (200L)
Hồ #077 – 120x50x50 cm (200L)
Hồ #078 - 60x40x35 cm (84L)
Hồ #078 – 60x40x35 cm (84L)
Hồ #095 - 120x80x80 cm (768L)
Hồ #095 – 120x80x80 cm (768L)
Hồ #096 - 60x40x40 cm (96L)
Hồ #096 – 60x40x40 cm (96L)
Hồ #104 - 60x35x30 cm (63L)
Hồ #104 – 60x35x30 cm (63L)

Hồ nano (dưới 60L)

Hồ #002 - 50x40x28 cm (56L)
Hồ #002 – 50x40x28 cm (56L)
Hồ #004 - 55x36x30 cm (59L)
Hồ #004 – 55x36x30 cm (59L)
Hồ #005 - 60x30x30 cm (54L)
Hồ #005 – 60x30x30 cm (54L)
Hồ #007 - 60x30x30 cm (54L)
Hồ #007 – 60x30x30 cm (54L)
Hồ #008 - 45x26x27 cm (31L)
Hồ #008 – 45x26x27 cm (31L)
Hồ #010 - 60x28x35 cm (59L)
Hồ #010 – 60x28x35 cm (59L)
Hồ #018 - 60x30x30 cm (54L)
Hồ #018 – 60x30x30 cm (54L)
Hồ #042 - 45x35x32 cm (50L)
Hồ #042 – 45x35x32 cm (50L)
Hồ #053 - 30x30x30 cm (27L)
Hồ #053 – 30x30x30 cm (27L)
Hồ #073 - 60x35x28 cm (59L)
Hồ #073 – 60x35x28 cm (59L)
Hồ #112 - 45x30x25 cm (33L)
Hồ #112 – 45x30x25 cm (33L)
Hồ #114 - 35x24x28 cm (23L)
Hồ #114 – 35x24x28 cm (23L)

Hồ dự thi từ nước ngoài

Hồ #006 - 45x24x24 cm (26L)
Hồ #006 – 45x24x24 cm (26L)
Hồ #017 - 118x37x43 cm (187L)
Hồ #017 – 118x37x43 cm (187L)
Hồ #035 - 120x125x60 cm (900L)
Hồ #035 – 120x125x60 cm (900L)
Hồ #051 - 60x40x40 cm (96L)
Hồ #051 – 60x40x40 cm (96L)
Hồ #056 - 90x60x50 cm (270L)
Hồ #056 – 90x60x50 cm (270L)
Hồ #060 - 60x40x35 cm (84L)
Hồ #060 – 60x40x35 cm (84L)

Nguồn: http://www.cbap.com.br

5/5 - (1 bình chọn)

Để lại bình luận