BOUaqua.com

IAPLC 2014

Năm 2014, ban tổ chức đã nhận được tổng cộng 2.320 bài dự thi đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với việc thêm một tiêu chí đánh giá mới (thiết lập môi trường sống tự nhiên cho cá) ADA đã dần định hướng thủy sinh theo con đường tự nhiên. Bể thủy sinh là môi trường sống của cá và cá sẽ được thể hiện đúng vai trò của mình. Trong khuôn khổ bài viết này, bouaqua xin được giới thiệu một số bố cục đẹp tham gia cuộc thi.

Rank 1 – Grégoire Wolinski – IAPLC 2014
Rank 1 – Grégoire Wolinski – IAPLC 2014
Rank 2 – Long Tran Hoang – IAPLC 2014
Rank 2 – Long Tran Hoang – IAPLC 2014
Rank 5 – Takayuki Fakuda – IAPLC 2014
Rank 5 – Takayuki Fakuda – IAPLC 2014
Rank 6 – Xuan Thuy Nguyen Thi – IAPLC 2014
Rank 6 – Xuan Thuy Nguyen Thi – IAPLC 2014
Rank 7 – Sung Pin Chen – IAPLC 2014
Rank 7 – Sung Pin Chen – IAPLC 2014
Rank 8 – Truong Thinh Ngo – IAPLC 2014
Rank 8 – Truong Thinh Ngo – IAPLC 2014
Rank 9 – Nichole Wong – IAPLC 2014
Rank 9 – Nichole Wong – IAPLC 2014
Rank 11 – Masashi Ono – IAPLC 2014
Rank 11 – Masashi Ono – IAPLC 2014
Rank 12 – Serkan Çetinkol – IAPLC 2014
Rank 12 – Serkan Çetinkol – IAPLC 2014
Rank 21 – Narto Nato – IAPLC 2014
Rank 21 – Narto Nato – IAPLC 2014
Rank 23 Siak Wee Yeo – IAPLC 2014
Rank 23 Siak Wee Yeo – IAPLC 2014
Rank 29 Karine Chagas – IAPLC 2014
Rank 29 Karine Chagas – IAPLC 2014
Rank 32 André Luiz Longarco – IAPLC 2014
Rank 32 André Luiz Longarco – IAPLC 2014
Rank 35 Rachael Lye (Siak Wee Yeo) – IAPLC 2014
Rank 35 Rachael Lye (Siak Wee Yeo) – IAPLC 2014
Rank 37 Swee Le – IAPLC 2014
Rank 37 Swee Le – IAPLC 2014
Rank 45 Piotr Dymowski – IAPLC 2014
Rank 45 Piotr Dymowski – IAPLC 2014
Rank 50 Balazs Farkas – IAPLC 2014
Rank 50 Balazs Farkas – IAPLC 2014
Rank 51 Harry Chen – IAPLC 2014
Rank 51 Harry Chen – IAPLC 2014
Rank 56 Koji Nakamura – IAPLC 2014
Rank 56 Koji Nakamura – IAPLC 2014
Rank 59 Vũ Hoài Nam – IAPLC 2014
Rank 59 Vũ Hoài Nam – IAPLC 2014
Rank 71 Steven Nguyễn – IAPLC 2014
Rank 71 Steven Nguyễn – IAPLC 2014
Rank 76 Yukitoshi Onota – IAPLC 2014
Rank 76 Yukitoshi Onota – IAPLC 2014
Rank 84 Rick Chen – IAPLC 2014
Rank 84 Rick Chen – IAPLC 2014
Rank 90 Adrian Weinberg – IAPLC 2014
Rank 90 Adrian Weinberg – IAPLC 2014
Rank 110 Adam Paszczela – IAPLC 2014
Rank 110 Adam Paszczela – IAPLC 2014
Rank 122 Tartó László – IAPLC 2014
Rank 122 Tartó László – IAPLC 2014
179 – Tibor Szecsei – IAPLC 2014
179 – Tibor Szecsei – IAPLC 2014
287 – Pasquale Buonpane – IAPLC 2014
287 – Pasquale Buonpane – IAPLC 2014
319 – Guillermo Barrientos – IAPLC 2014
319 – Guillermo Barrientos – IAPLC 2014
Rank 432 Narongrit Dantragoon – IAPLC 2014
Rank 432 Narongrit Dantragoon – IAPLC 2014

Nguồn: http://aquaa3.com.br/…

5/5 - (1 bình chọn)

Để lại bình luận