BOUaqua.com

CAPA 2015

Cuộc thi CAPA lần thứ 8 thu hút 58 bài dự thi chia ra 3 thể loại bể dưới 54L, từ 55 đến 200L và trên 200L. Hãy cùng bouaqua điểm qua một số bài thi đáng chú ý.

Thể loại bể dưới 54L

bể thủy sinh bố cục núi rêu
Off the Grid (45x36x30)
bể thủy sinh bố cục rừng dự thi capa 2015
Rooksy (40x32x28)
bể thủy sinh bố cục đơn giản
Forgotten Reef (45x31x36)
bể thủy sinh đơn giản
L’île mystérieuse (38x38x35)

Thể loại bể từ 55L đến 200L

bố cục bể thủy sinh phong cách tự nhiên
Old Forest (60x35x30)
bể thủy sinh xanh tốt
In joy and sorrow… (90x45x45)
bể thủy sinh với lũa
Tribute to a master (60x30x36)
bể thủy sinh dưới 200l
Wild Forest (100x45x44)
bể thủy sinh với nền cát trắng
Calel (60x30x35)
lũa trong bể thủy sinh
Puzzlewood (55x50x50)

Thể loại bể trên 200L

bố cục bể thủy sinh độc đáo
Gravity (120x55x47)
bố cục bể thủy sinh tự nhiên với lũa và rêu
The Owl’s shriek (120x60x50)
bố cục bể thủy sinh rậm rạp
Perséphone (120x60x50)
bố cục bể thủy sinh dự thi capa năm 2015
Escaping the stranglers 120x40x50)
bố cục bể thủy sinh ấn tượng
Shilin (120x60x50)
bố cục bể thủy sinh gần gũi thiên nhiên
Impulse (120x125x60)
bố cục bể thủy sinh với dòng suối
Mystic river (95x50x45)
bố cục bể thủy sinh với rặng núi
Tribute to Indonesia (120x50x55)
bố cục bể thủy sinh lũa rêu không cầu kỳ
Relaxing (120x55x40)

Nguồn: http://www.aquagora.fr

Để lại bình luận