BOUaqua.com

Gỗ và đá trang trí trong hồ thủy sinh

Dịch từ bài The decorative objects wood and rock in the aquarium, tạp chí Aquarium plant paradise của tác giả Takashi Amano, trang 57.

Tài liệu dịch đôi chỗ có lẽ còn chưa thật chính xác và được Bouaqua trình bày lại theo ý hiểu, hy vọng chia sẻ được phần nào kiến thức thủy sinh với tất cả các bạn cùng đam mê.

The decorative objects wood and rock in the aquariumGỗ và đá trang trí trong hồ thủy sinh
Rocks are important components of the aquarium furnishing. They influence the character of the underwater landscape that is created. It is up to the hobbyist to decide whether the rocks will be used according to model from Nature or based on the rules of Japanese gardens. The type and composition of the rocks that are used this have a considerable influence on whether an aquarium ultimately will be attractive or not. Since shipping by sea is not too expensive, rocks as creative materials are available today from virtually anywhere in the world. The petrified wood from America of Malaysia has proved to be particularly beautiful, but expensive. Its light color resembles that of fresh wood and has a very stimulating effect among the green and red plants. Therefore, petrified wood is particularly well suited for aquarium landscape that are arranged according to the model of Japanese gardens.Đá là thành phần trang trí quan trọng trong hồ. Chúng ảnh hưởng tới đặc trưng của khung cảnh dưới nước mà người chơi thiết kế. Người chơi sẽ quyết định sắp xếp chúng theo mô hình tự nhiên hay theo các quy tắc trong vườn Nhật. Loại đá, thành phần của đá cùng với cách bài trí ở trên sẽ ảnh hưởng lớn tới việc tác phẩm của bạn sau khi hoàn thành có hấp dẫn hay không. Do việc vận chuyển bằng đường biển không còn quá đắt đỏ, đá thủy sinh vốn là nguyên liệu cho người chơi thỏa sức sáng tạo giờ đã có mặt ở hầu hết các nơi trên thế giới. Gỗ hóa thạch tại Mỹ và Malaysia được kiểm chứng là đẹp nhưng đắt. Màu đá nhạt giống màu gỗ tươi kết hợp với cây lá xanh và lá đỏ kích thích thị hiếu người xem. Vì vậy, gỗ hóa thạch rất phù hợp cho không gian của hồ bài trí theo mô hình vườn Nhật.
For the overall impression of the aquarium, it is not the form of the individual rock that is significant; rather, the effect achieved through the combination of several rock in a group is what matters. Therefore, individual less attractive rocks absolutely can still be used as an element of a group. Some rocks depending on their form are most charming when upright of standing somewhat diagonally, while others are more attractive when reclining. Particularly striking rocks should then stand upright to catch the eyes, or stand diagonally toward the preferred line of sight achieved through the planting.Ấn tượng chung của một hồ thủy sinh không phải là từng viên đá đơn lẻ có đẹp hay không mà là hiệu quả của việc kết hợp đá thành một nhóm. Do đó, những viên đá đơn lẻ kém hấp dẫn vẫn hoàn toàn có thể được sử dụng để tạo nên nhóm đá đẹp mắt. Tùy thuộc vào hình dáng viên đá mà người chơi có thể đặt thẳng đứng hơi lệch sang một bên hoặc đặt nằm ngang sao cho vừa mắt nhất. Những viên đá nổi bật thì nên được đặt thẳng đứng hoặc chếch chéo vào vị trí người xem dễ để mắt đến nhất sau khi trồng cây.
As with the plants, with the rocks as well what matters is the desired definition of the visual focal point. If the main rock is placed in the middle of the aquarium, the aquarium is divided into two areas, which if necessary can even represent two different landscapes. This arrangement, however, usually is effective only with large aquaria.Cũng như cây thủy sinh thì đá quan trọng là thu hút tầm mắt của người xem. Nếu viên đá chủ được đặt ở giữa, nó sẽ chia hồ thành hai phần mà nếu cần thiết có thể sử dụng để thể hiện hai không gian khác nhau, tuy nhiên, cách bài trí này thường chỉ hiệu quả với các hồ lớn.
It is also important not to place rocks of approximately the same size or form next to each other, since they would compete for the observer’s focal point. Furthermore, rocks of different colors and origin may not be used together, because they will make the aquarium decoration appear too busy.Một điều cũng rất quan trọng là không nên đặt đá có kích cỡ hoặc hình dáng tương đương ở cạnh nhau bởi vì người xem sẽ không biết nên tập trung vào đâu. Ngoài ra, đá có màu sắc, nguồn gốc khác nhau có lẽ không nên được sử dụng cùng nhau vì chúng sẽ làm cho việc trang trí hồ trở nên rối mắt.
In principle, each rock should be evaluated individually and incorporated based on its character into the overall concept of the aquarium composition. This requires some experience and the beginner should not be too disappointed when the first attempts do not fully achieve the desired effect. Rocks, wood, substrate, animals, and plants are part of an overall concept, which should be transformed into a beautiful scene. This requires as with other craftwork a good portion of skill and an additional portion of experience.Nói chung theo nguyên tắc, mỗi viên đá nên được đánh giá riêng, sau đó kết hợp với nhau dựa trên đặc trưng của từng viên để làm nổi bật cái hồn của tác phẩm. Điều này đòi hỏi người chơi phải dày dặn kinh nghiệm nên các bạn mới bắt đầu không nên quá thất vọng khi những lần thử nghiệm đầu tiên chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Đá, gỗ, nền, sinh vật và cây thủy sinh là các thành phần quan trọng góp phần quyết định sự thành công của tác phẩm. Để đạt được như vậy, người chơi ngoài hiểu biết thông thường còn cần có kỹ năng và kinh nghiệm tốt.
As with the rocks, each piece of wood also has its unique character. One piece is never exactly the same as another, and it is therefore difficult to give universally valid rules for the use of woods as a decorative object…Cùng với đá thủy sinh thì mỗi nhánh gỗ cũng có nét đẹp riêng. Không có chuyện nhánh gỗ này hoàn toàn giống nhánh gỗ khác, vì vậy cũng rất khó để đưa ra các nguyên tắc chuẩn mực cho việc sử dụng gỗ làm nguyên liệu trang trí…

Biên dịch sang tiếng Việt bởi bouaqua

5/5 - (1 bình chọn)

Để lại bình luận