BOUaqua.com

Một số loài cây thủy sinh thân bò

Bài viết gốc: Plants that Produce Runners, tạp chí Aquarium plant paradise của tác giả Takashi Amano, trang 40, 41.

Tài liệu dịch đôi chỗ có lẽ còn chưa thật chính xác và được Bouaqua trình bày lại theo ý hiểu, hy vọng chia sẻ được phần nào kiến thức thủy sinh với tất cả các bạn cùng đam mê.

Plants that Produce Runners

Cây thân bò

cây thủy sinh trân châu nhật
Cây thủy sinh Trân châu Nhật
Glossostigma elatinoidesTrân Châu Nhật
This is a dainty, carpet-forming plant that grows well. It requires a great deal of light and prefers soft, slightly acidic water.Đây là loại cây thân nhỏ, lớn nhanh và có thể tạo thành thảm. Trân châu Nhật cần ánh sáng mạnh và nước mềm để duy trì sự sống.
cây thủy sinh cỏ đỏ
Cây thủy sinh cỏ đỏ
Echinodorus tenellusCỏ đỏ
This smallest Amazon sword plant, is among the most popular and decorative foreground plants. Under suitable conditions, especially intensive lighting, within a short time it forms a dense, low carpet through runners, which is ideally suited for the foreground planting. Adequate lighting absolutely must be provided.Loại cây lưỡi mác nhỏ nhất vùng Amazon và cũng là một trong những loại cây trang trí phổ biến nhất. Ở môi trường thuận lợi, nhất là có ánh sáng mạnh, thì chỉ trong thời gian ngắn, cỏ đỏ có thể mọc dày do lớp rễ đan xen tạo thành thảm, phù hợp trồng tiền cảnh. Một điều không thể thiếu là phải cung cấp đủ ánh sáng cho cây.
cây thủy sinh cỏ giấy
Cây thủy sinh cỏ giấy
Lilaeopsis sp. MauritiusCỏ giấy
This Carpetgrass unfortunately is rarely offered on the market. It is comparable in its cultivation to Lilaeopsis brasiliensis and Lilaeopsis carolinensis. The three species are not easily distinguished from one another. Flowers are required for reliable identification. Flowers and fruits develop, however, only under bog cultivation, this plant also requires a great deal of light for the foreground planting.Loại cây mọc thành thảm này đáng tiếc lại hiếm có trên thị trường. Cỏ giấy về hình dáng bên ngoài rất giống với Lilaeopsis brasiliensis và Lilaeopsis carolinensis. Ba loại cỏ này để phân biệt được là điều không hề đơn giản nên phải chờ đến khi chúng ra hoa người ta mới có thể nhận dạng. Tuy vậy, cỏ giấy chỉ ra hoa kết trái ở vùng nước trũng hoặc đầm lầy, và cần ánh sáng mạnh để trồng ở tiền cảnh.
cây thủy sinh cỏ thìa
Cây thủy sinh cỏ thìa
Sagittaria subulataCỏ thìa
This dwarf Sagittaria is available somewhat more frequently. Under sufficient lighting it is fast growing and productive. With an adequate CO2 supply and fertilization, within a few weeks it forms a dense, solid carpet about seven centimeters high. This plant prefers medium-hard to hard water and pH values in the neutral range.Cỏ thìa phổ biến hơn trên thị trường. Trong điều kiện đủ sáng, cỏ thìa mọc rất nhanh. Nếu được cung cấp CO2 và dinh dưỡng đầy đủ thì chỉ trong vài tuần nó sẽ mọc thành một thảm dày đặc cao khoảng 7cm. Cỏ thìa ưa nước trung bình đến cứng và pH trung tính.
Plants that produce runners are ideal for the foreground. They propagate through runners, without the keeper’s having to intervene for the purposes of systematic propagation.Sử dụng cây thân bò là thích hợp nhất cho khu vực tiền cảnh của hồ thủy sinh. Chúng sinh sản rất nhanh nhờ bộ rễ của mình mà không cần người chơi phải dày công chăm sóc.
cây thủy sinh hẹ xoắn
Cây thủy sinh hẹ xoắn
Vallisneria AmericanaHẹ xoắn
This tapegrass develops highly variable growth types, which also differ in size. The plant is suitable for the foreground only in very large aquaria.Hẹ xoắn có nhiều loại với kích cỡ khác nhau. Loại cây này chỉ phù hợp cho tiền cảnh của những hồ lớn.
cây thủy sinh rau má bò
Cây thủy sinh rau má bò
Hydrocotyle maritimaRau má hương/má bò
This Pennywort is extremely demanding with respect to both the fertilization and the light and CO2 supply. It can only be recommended to the advanced hobbyist. Under very intense illumination the plant remains compact and displays a low growth habit, which appears to make the plant suitable for the front and middle parts of the aquarium.Đây là cây thủy sinh đòi hỏi nhiều dinh dưỡng, ánh sáng và CO2. Vì thế, người ta chỉ giới thiệu rau má hương cho những người chơi đã có nhiều kinh nghiệm. Trong điều kiện ánh sáng mạnh, rau má hương duy trì mật độ dày đặc và phát triển từ từ, rất phù hợp cho tiền cảnh và trung cảnh của hồ thủy sinh.
cây thủy sinh tiêu thảo xanh
Cây thủy sinh tiêu thảo xanh
Cryptocoryne wendtii varTiêu thảo xanh
Of Wendt’s Crypto there are several growth and color forms, all of which at present are classified in this species. In the larger forms the plant reaches a height of up to 25cm and is thus less suited for the foreground and more for the middle region of the aquarium. This species is not as demanding and gets by with less light. Then, however, the brown-red colors do not develop as well.Họ Wendt’s Crypto được phân loại theo hình thức sinh trưởng và màu sắc. Loại tiêu thảo cỡ lớn có thể đạt tới 25cm, đặt vào trung cảnh của hồ thủy sinh sẽ phù hợp hơn là phần tiền cảnh. Tiêu thảo xanh không khó trồng và có thể sống được trong điều kiện ánh sáng yếu. Tiêu thảo nâu đỏ thì khó trồng hơn.
cây thủy sinh tiêu thảo hẹp lá dài
Cây thủy sinh tiêu thảo hẹp lá dài
Cryptocoryne crispatulaTiêu thảo hẹp lá dài (Rong lụa)
This Crypto is better known under the synonym Cryptocoryne balansae. It is comparable in size to the previous species. The plant is striking because of the bumpy leaves and is well suited for the middle portions of the aquarium. For cryptocirynes the water should be soft and slightly acidic. These two species, however, also flourish in medium-hard water.Tiêu thảo hẹp lá dài có kích thước giống với tiêu thảo xanh đã đề cập ở trên. Điểm nổi bật của loại cây này là những chiếc lá lồi lõm, phù hợp cho trung cảnh. Tiêu thảo hẹp lá dài cần nước mềm để phát triển. Tuy nhiên, hai loại tiêu thảo này lại mọc nhanh trong điều kiện nước cứng trung bình.

Biên dịch sang tiếng Việt bởi bouaqua

5/5 - (2 bình chọn)

Để lại bình luận