BOUaqua.com

Hamsa Private Tank

Một hồ nhưng hàng loạt bố cục được thay đổi trong 90 cm. Thành viên arif hamsa, đến từ diễn đàn aquascapingworld.com sẽ cho chúng ta mở mang tầm mắt với những hồ dạng mở của mình.
Kích thước: 90 x 45 x 45
Ánh sáng: 8 x 18w compact DIY
CO2: Có

Nguồn: http://www.aquascapingworld.com/…

Để lại bình luận