BOUaqua.com

[HD] Các bước setup hồ thủy sinh nano phong cách tự nhiên

Một video clip hướng dẫn thực hiện bố cục hồ thủy sinh nano theo phong cách tự nhiên. Tác giả trồng Trân châu Cu Ba bằng thảm, một vài viên đá nhỏ vừa giúp tạo được sự tự nhiên vừa góp phần giữ cho trân châu ở đúng vị trí. Dòng suối được nắn rất khéo nhờ những viên đá có nhiều vân, thớ và góc cạnh.

Để lại bình luận