BOUaqua.com

Hồ ADA 60cm – Harborough Rocks – James Marshall

Tác phẩm của thành viên James Marshall, diễn đàn UKAPS.org. Một hồ 60 sử dụng gần như đầy đủ các sản phẩm của ADA. Với phong cách đơn giản, gọn gàng nhưng lại phô diễn được hết sức mạnh của chế độ dinh dưỡng ADA.

Kích thước 60x30x36 (cm)
Ánh sáng ADA Solar II
CO2
Dinh dưỡng Aquasoil Africana 2 x 9L
Power sand Specail S 2 x 2L
brighty K 500ml
Green Brighty step 1 500ml
Green Brighty special lights 500ml
Phụ gia Penac P
Penac W
Tourmaline BC
Green Gain
Phyton Git
Green bacter
Cát Nile sand 5.2L
Congo Sand 2kg
Đá Ryuoh Stone 10kg
Danh sách cây 1. Hemianthus callitrichoides (Trân châu Cu Ba)
2. Glossostigma elatinoides (Trân châu Nhật)
3. Echinodorus tenellus (Cỏ đỏ)
hoàn thành bố cục hồ thủy sinh
Hoàn thành bố cục
trồng cây thủy sinh vào hồ
Vào nước, cắm cây
hồ thủy sinh 1 tuần tuổi
01 tuần tuổi
hồ thủy sinh 2 tuần tuổi
02 tuần tuổi
hồ thủy sinh 3 tuần tuổi
03 tuần tuổi
hồ thủy sinh 4 tuần tuổi
04 tuần tuổi
hồ thủy sinh 6 tuần tuổi
06 tuần tuổi
hồ thủy sinh 11 tuần tuổi
11 tuần tuổi
hồ thủy sinh đặt trong phòng
Toàn cảnh hồ thủy sinh trong phòng

Nguồn: http://www.ukaps.org/…

Để lại bình luận