BOUaqua.com

[NANO] Double Opti White – Cherry/Sakura Breeding Colony

Một nét thú vị với hồ đôi nuôi tép của thành viên LondonDragon, diễn đàn ukaps.org
Kích thước: 30 x 25 x 20
Ánh sáng: 11w
Co2: Không

Nguồn: http://www.ukaps.org/…

Để lại bình luận