BOUaqua.com

HAC 2014

Năm 2014, cuộc thi HAC (Hungarian Aquascaping contest) lần thứ 6 được tổ chức. Thành phần ban giám khảo gồm có Balázs Farkas, Attila Neder, Viktor Lantos là 3 người đồng sáng lập thương hiệu thủy sinh Green Aqua, ngoài ra còn có cao thủ thủy sinh Hungary Tibor Szecsei, cao thủ thủy sinh Brazil André Longarço và cao thủ thủy sinh Việt Nam Trần Hoàng Long. Trong bài viết này bouaqua xin được giới thiệu thông tin một số hồ thủy sinh tiêu biểu tham gia dự thi.

bể thủy sinh Shield valley tham sự HAC 2014
Shield valley – HAC 2014

Shield valley

Tác giả Ádám Attila
Kích thước 30 x 30 x 30 (27L)
Ánh sáng 24W
Lọc Eheim 2071
CO2
Danh sách cây 1. Eleocharis acicularis
2. Eleocharis parvula mini
3. Cryptocoryne parva
4. Fissidens fontanus
5. Riccardia chamedryfolia
bể thủy sinh green rainforest tham dự HAC 2014
Green Rainforest -HAC 2014

Green Rainforest

Tác giả Molnár Béla
Kích thước 190 x 45 x 45 (385L)
Ánh sáng HQI 3X150W Wenture 6500k
Lọc 2 x Tetra tec 1200
CO2 3 giọt/giây
Danh sách cây 1. Bolbitis heudelotii
2. Hygrophilla pinnatifida
3. Riccardia
4. Taxiphyllum Barbie Vesicularia dibyana
5. Veriscularia Ferrieri
6. Fissidens fontanus
7. Mirantheum Monte Carlo
8. Ulricularia graminofoia,
bể thủy sinh tham sự HAC 2014
Cikcakk-szurdok – HAC 2014

Cikcakk-szurdok

Tác giả Nincsics Lajos
Kích thước 30 x 30 x 30 (27L)
Ánh sáng Tự chế led 5630 6 dãy
Lọc TetraTec EX700
CO2
Danh sách cây 1. Eleocharis acicularis
2. Eleocharis parvula mini
3. Taxiphyllum sp. Flame
4. Fissidens fontanus
5. Riccardia chamedryfolia
6. Vesicularia dubyana Christmas
bể thủy sinh green canyon tham dự HAC 2014
Green canyon – HAC 2014

Green Canyon

Tác giả Mészáros Márton
Kích thước 90 x 43 x 43 (166L)
Ánh sáng T5 4x39W ATI Sunpower
Lọc Eheim 2071 (1250L/giờ)
Tetratec EX600 (600L/giờ)
CO2
Danh sách cây 1. Eleocharis acicularis mini
2. Micranthemum sp. Monte Carlo
3. Hemiantus callitrichoides
4. Marsiela hirsuta
5. Fissidens fontanus
6. Riccardia chamedryfolia
7. Lomariopsis Lineata
8. Taxiphyllum sp. Flame
9. Vesicularia montagnei ‘Christmas’
bể thủy sinh jotunheim tham dự HAC 2014
Jotunheim – HAC 2014

Jotunheim

Tác giả Varga Kovács Roland
Kích thước 60 x 30 x 30 (54L)
Ánh sáng QUAD 2x24W T5 6500K
Lọc Eheim Classic 2215
CO2
Danh sách cây 1. Hemianthus callitrichoides Cuba
2. Micranthemum Sp. Monte Carlo
3. Fissidens fontanus
4. Eleocharis acicularis
5. Eleocharis parvula mini
bể thủy sinh Val cenis tham sự HAC 2014
Val cenis – HAC 2014

Val Cenis

Tác giả Nagy Dániel
Kích thước 45 x 30 x 30 (40L)
Ánh sáng 30W COB LED
Lọc Eheim 2071 Proffessionel 3
CO2
Danh sách cây 1. Micranthemum Sp. Monte Carlo
2. Eleocharis Parvula mini
3. Eleocharis acicularis
4. Anubias Cryptocoryne Pygmea
5. Anubias barteri v. nana Petite
6. Tropica Vesicularia ferriei Weeping
7. Tropica Vesicularia dubyana Christmas
8. Riccardia chamedryfolia
bể thủy sinh The new grayland tham dự HAC 2014
The new grayland – HAC 2014

The new Grayland

Tác giả Szelei Kis Zoltán
Kích thước 90 x 45 x 45 (182L)
Ánh sáng ATI 4×39 Watt
Lọc Tetra 1200
CO2
Danh sách cây 1. Micranthemum Sp. MonteCarlo TC
2. Hemianthus callitrichoides Cuba
3. Eleocharis parvula
4. Eleoharis accicularis
5. Fissindens fontanus
6. Riccardia chamedryfolia
bể thủy sinh green diamond tham dự HAC 2014
Green diamond – HAC 2014

Green Diamond

Tác giả Péter Aandrás
Kích thước 90 x 40 x 45 (162L)
Ánh sáng QUAD T5 4 x 39W
Lọc 2 x TetraTech EX1200 (1200l/h)
CO2
Danh sách cây 1. Anubias barteri var. nana Petite
2. Cryptocoryne beckettii ”petchii”
3. Microsorum pteropus Trident
4. Valisneria Nana
5. Vesicularia ferriei Weeping
bể thủy sinh không tên tham dự HAC 2014
Nincs név – HAC 2014

Nincs név

Tác giả Boda Imre
Kích thước 100 x 40 x 40 (160L)
Ánh sáng 4 x 39W
Lọc Eheim Professionel 3 2080XLT
CO2
Danh sách cây 1. Hemianthus callitrichoides Cuba
2. Riccardia chamedryfolia
3. Vesicularia-ferriei-weeping
4.Staurogyne repens
5. Hygrophila-pinnatifida
6. Microsorum-pteropus-windelov
7. Cryptocoryne-wendtii
bể thủy sinh Krómszín ég alatt tham dự HAC 2014
Krómszín ég alatt – HAC 2014

Krómszín ég alatt

Tác giả Stauth Tamás
Kích thước 120 x 50 x 50 (300L)
Ánh sáng T5 4 x 54W/865
Lọc Tetratec EX 1200 (1200 l/h)
Atman CF-1200 (1550 l/h)
CO2
Danh sách cây 1. Anubias barteri v. nana Petite
2. Blyxa Japonica
3. Bolbitis heudelotii
4. Eleocharis parvula mini
5. Fissidens fontanus
6. Hygrophila pinnatifida
7. Hydrocotyle tripartita Japan
8. Lilaeopsis brasiliensis
9. Microsorum pteropus trident
10. Microsorum pteropus ‘Windelov’
11. Monosolenium tenerum
12. Pogostemon stellatus Octopus
13. Ranunculus inundatus
14. Riccardia chamedryfolia
15. Staurogyne repens
16. Taxiphyllum sp. Spiky
17. Vesicularia ferriei Weeping
bể thủy sinh nincs név 2 tham dự HAC 2014
Nincs név 2 – HAC 2014

Nincs név

Tác giả Avasi Gábor
Kích thước 40 x 30 x 30 (36L)
Ánh sáng 2 x 23W compact
Lọc Tetra EX700
CO2
Danh sách cây 1. Hemianthus micranthemoides
2. Hemianthus Callitrichoides Cuba
3. Vesicularia Dubyana “Christmas”
4. Vesicularia ferriei
bể thủy sinh The fallen tree tham sự HAC 2014
The fallen tree – HAC 2014

The fallen tree

Tác giả Varga Szabolcs
Kích thước 120 x 40 x 40 (192L)
Ánh sáng 4 x 39 W T5 Osram 865 (6500 K)
Lọc Eheim 2073 professional 3
Atman AT 3336
CO2
Danh sách cây 1. Staurogyne repens
2. Littorella uniflora
3. Hemianthus callitrichoides ”cuba”
4. Bolbitis heudelotii
5. Microsorum pteropus narrow and windelow
6. Blyxa japonica
7. Ranunculus inundatus
8. Ammannia bonsai
9. Fissidens fontanus
10. Pellia
11. Christmas moss
12. Willow moss
bể thủy sinh Aokigahara - The silent forest tham dự HAC 2014
Aokigahara – The silent forest – HAC 2014

Aokigahara-The Silent Forest

Tác giả Láng Viktor
Kích thước 60 x 30 x 30 (54L)
Ánh sáng quad T5HO 2 x 24W 6500K 865 osram
Lọc Tetra EX 600 (600L/h)
CO2
Danh sách cây 1. Micranthemum Sp. Monte Carlo TC
2. Eleocharis parvula mini
3. Pogostemon erectus
4. Pogostemon helferi
5. Echinodorus tenellus
6. Blyxa Japonica
7. Ammania Sp. Bonsai
8. Hygrophila pinnatifida
9. Anubias barteri v. nana Petite
10. Fissidens fontanus
11. Riccardia chamedryfolia
12. Taxiphyllum barbieri (Vesicularia)
13. Vesicularia dubyana Christmas
14. Rotala rotundifolia
15. Hottonia palustris
16. Myriophyllum matogrossense
17. Alternanthera reineckii Mini
18. Staurogyne repens
19. Littorella uniflora
bể thủy sinh black phantoms from the forest dự thi HAC 2014
Black phantoms from the forest – HAC 2014

Black phantoms from the forest

Tác giả Gergely Zsolt
Kích thước 100 x 45 x 45 (202L)
Ánh sáng quad 4 x 39W 6500K
Lọc Tetratec 1200
Tetratec700
CO2
Danh sách cây 1. Eleocharis aciucilaris
2. Myriophyllum matogrossense
3. Cladophora aegagrophila
4. Vesicularia dubyana Christmas
5. Taxiphyllum sp. Flame
6. Taxiphyllum barbieri
7. Fissidens fontanus
8. Microsorum pteropus Windelov
9. Bolbitis heudelotii
10. Microsorum Pteropus Trident
bể thủy sinh nincs név 3 tham dự HAC 2014
Nincs név 3 – HAC 2014

Nincs név

Tác giả Bóta László
Kích thước 120 x 45 x 45 (240L)
Ánh sáng T5 4 x 54W 6500K
Lọc 2 x Eheim 2075
CO2
Danh sách cây 1. Cryptocoryne Petchii Pink
2. Microsorum Needle Leaf
3. Anubias Petite
4. Nymphaea lotus
5. Limnobium laevigatum
6. Fissidens fontanus
7. Vesicularia ferriei Weeping
8. Vesicularia dubyana Christmas
bể thủy sinh domboldal 120 literben dự thi HAC 2014
Domboldal 120 literben – HAC 2014

Domboldal 120 literben

Tác giả Mezei Gábor
Kích thước 80 x 35 x 45 (120L)
Ánh sáng Quad T4 4 x 24W T5
Lọc Eheim 2073 Professional
CO2
Danh sách cây 1. Marsilea hirsuta
2. Weeping moha
3. Echinodorus tenellus
4. Eloacharis parvula mini
bể thủy sinh Nincs név 4 tham dự HAC 2014
Nincs név 4 – HAC 2014

Nincs név

Tác giả Bodnár Attila
Kích thước 32 x 20 x 16 (10L)
Ánh sáng 13W
Lọc ???
CO2 không
Danh sách cây 1. Erdei moha
2. Szerencsebambusz
3. Vesicularia dubyana Christmas
4. Hydrocotyle Tripartita Japan
5. Hygrophila corymbosa
6. Alternanthera reineckii Pink
bể thủy sinh Golem tham dự HAC 2014
Golem – HAC 2014

Golem

Tác giả Ágner Zsolt
Kích thước 60 x 30 x 35 (63L)
Ánh sáng 4 x 24W
Lọc Eheim Pick Up2010 (500 L/h)
CO2
Danh sách cây 1. Ammania sp. bonsai
2. Bolbitis heudelotii
3. Eleocharis parvula
4. E.parvula “mini”
5. Echinodorus vesuvius
6. Limnophila aquatica
7. Riccardia chamedyfolia
8. Limnophila aquatica
9. Ranunculus inundatus
10. Microsorum pteropus “narrow”
11. Microsorum pteropus “trident”
12. Cryptocoryne wendtii “brown”
13. Cryotycoryne “petchii pink”
14. Rotala sp. “Vietnam”
15. Hygrophila pinnatifida
16. Hygrophila sp. “Araquaia”
17. Ludwigia repens rubin
18. Anubias sp. “petite”
19. Hygrophila pinnatifida
20.Proserpinaca palustris
21. Micranthemum Sp. Monte Carlo
bể thủy sinh grand hotel taiwan dự thi HAC 2014
Grand Hotel Taiwan – HAC 2014

Grand Hotel Taiwan

Tác giả Zilahy Tibor
Kích thước 90 x 45 x 40 (171L)
Ánh sáng T5 4 x 39W 6500K
Lọc Eheim 2080 (1700L/h)
CO2
Danh sách cây 1. Microsorum needle leaf
2. Windelov
3. Bolbitis heudelotti
4. Vesicularia dubyana ‘Christmas’
5. Riccardia chamedryfolia
6. Bucephalandra motleyana “sintang”
7. Bucephalandra brownie purple
8. Bucephalandra copper
9. Bucephalandra velvet leaf
10. Bucephalandra bob marley
11. Bucephalandra blue bell
12. Anubias petite
13. Anubias nangi
14. Eleocharis parvula mini
15. Lobivia sp.
16. Hygrophila pinnatifida
17. Ludwigia arcuata
18. Rotala indica
19. Cryptocoryne wendtii ‘Tropica’
20. Cryptocoryne petchii pink
21. Blyxa japonica

Nguồn: http://hac-aquascaping-contest.com/…

Để lại bình luận