BOUaqua.com

Sử dụng cây thân đốt

Cây thân đốt hay còn gọi là cắt cắm rất phổ biến trong hồ thủy sinh, việc sử dụng cây thân đốt sao cho hợp lý thì không phải ai cũng có thể nắm được. Bouaqua xin được dịch một trang trong loạt bài “Thiên đường cây thân đốt” của ông Takashi Amano trên tạp chí Aqua Journal (số tháng 12 năm 2012, trang 10, 11)

Biên dịch sang tiếng Việt bởi Bouaqua.com.
Tài liệu dịch đôi chỗ có lẽ còn chưa thật chính xác và được Bouaqua trình bày lại theo ý hiểu, hy vọng chia sẻ được phần nào kiến thức thủy sinh với tất cả các bạn cùng đam mê.

What are the Most Important Things to Ensure the Effecive Use of Stem Plants?

Yếu tố quan trọng đảm bảo sử dụng cây thân đốt hiệu quả?

Tỷ lệ vàng trong hồ thủy sinh
Tỷ lệ vàng được làm tròn thành 2:3 hoặc 3:2
Difference in impression is determined by different balancesBilaterally symmetrical layouts (right/left balance of 1:1) very often appear unnatural and give a less dynamic or dull impression. The most basic right/left balance for the layout is 3:2 (which is an approximate value of the golden ratio) which delivers the percention of a stable beauty. Ấn tượng mỗi hồ khác nhau do bố cục khác nhau quyết định. Bố cục cân đối (trái/phải bằng nhau với tỷ lệ 1:1) thường gây cảm giác thiếu tự nhiên, kém sinh động hay thậm chí là nhàm chám. Sự phân chia trái/phải cơ bản nhất theo tỷ lệ 3:2 (xấp xỉ tỷ lệ vàng) mang lại một vẻ đẹp hoàn thiện và ổn định cho hồ cả bạn.

It is Important to Ensure a Good Balance of Planted Stem Plants

Đảm bảo độ cân đối của cây thân đốt trồng trong hồ

 Most stem plants form a lush, appealing bush through planting at the appropriate density and through repeated trimming. These bushes of stem plants are very important towards making a defined composition. The basic compositions are classified as: concave, convex and triangular styles. These compositions are formed by the border line created between bushes of aquatic plants and the use of open space. Using the example of the most popular style, the concave composition, the layout offten looks unnatural an out of balance if the bushes of stem plants are symmetrical on either side. To make the layout appear attractive, balance the right and left sides to a ratio of 1:1.618 (the golden ratio). Of course, it is difficult to achieve the axact golden ratio in the aquarium. Therefore, we recommend that you create a balance according to the golden ratio formula (as a note, left-right reversal causes no problems (e.g. 3:2 vs 2:3)). Always keep this balance in mind as you are planting or trimming your stem plants! Hầu hết các loại cây thân đốt khi trồng ở mật độ vừa phải và được cắt tỉa đều đặn sẽ tạo thành bụi tươi tốt, dày đặc. Các bụi cây này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định bố cục cho hồ. Các bố cục cơ bản phân loại theo phong cách: lồi, lõm, hoặc tam giác được hình thành do đường ranh giới giữa các bụi cây và việc sử dụng không gian mở. Lấy ví dụ về phong cách phổ biến nhất là bố cục lõm, trông sẽ thiếu tự nhiên và không cân đối nếu trồng bụi cây đối xứng hai bên. Để bố cục trông hấp dẫn hơn, nên chia bên trái/phải theo tỷ lệ 1:1.168 (tỷ lệ vàng). Đương nhiên sẽ rất khó để chia được chính xác tỷ lệ vàng trong hồ; vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên chia bố cục theo tỷ lệ 2:3 – xấp xỉ tỷ lệ vàng (trái/phải ngược nhau không vấn đề gì cả, 2:3 hay 3:2 đều được). Bạn cần ghi nhớ tỷ lệ cân đối này bất cứ khi nào chuẩn bị trồng hay cắt tỉa cây thân đốt trong hồ nhé!

What is the Golden Ratio of 1:1.618

Tỷ lệ vàng 1:1.618 là gì?

The ratio at which people fell the most stable and beautiful is the golden ratio. The rectangle illustrated below is a golden rectangle whose sides are in the golden ratio. A golden rectangle is partitioned into a square and a new golden rectangle is formed when its long side is divided at the length of the short side. This partitioning can be repeated as shown in the illustration. Tỷ lệ vàng là tỷ lệ chia bố cục mà người xem cảm thấy đẹp mắt và ổn định nhất. Hình chữ nhật dưới đây là hình chữ nhật vàng (HCNV) vì các cạnh của nó tuân theo tỷ lệ vàng. Chia HCNV thành một hình vuông có cạnh bằng độ dài cạnh ngắn của nó sẽ tạo ra một HCNV nữa. Cứ lặp lại cách phân chia này để tạo ra các HCNV nhỏ nữa (như hình vẽ).

Trồng cây theo tỷ lệ vàng
Trồng cây theo tỷ lệ vàng là yếu tố cơ bản để có bố cục đẹp
The trimming line is important to maintain a good balance of stem plants. Trimming of stem plants should be performed to ensure the left/right balance of 2:3 (or 3:2 as in this layout). Đường cắt tỉa (trong hình) rất quan trọng trong vấn đề duy trì sự cân đối của các loại cây thân đốt. Cần cắt tỉa cho loài này đều đặn để đảm bảo phân chia bố cục trái/phải theo tỷ lệ 2:3 (hoặc 3:2 như trong hình).

-bouaqua-

Để lại bình luận