BOUaqua.com

The rhytm of the island

Một hồ đạt hạng 7 HAC 2011 của thành viên Cecska đến đơn diễn đàn akvakertesz.hu
Kích thước: 45 x 27 x 30
Ánh sáng: TMC 1000 ND LED GroBeam
CO2: Có

Danh sách cây:
1. Elechoaris parvula (Ngưu mao chiên lùn)
2. Echinodorus tenellus (Cỏ đỏ)
3. Cabomba caroliniana (La hán xanh)
4. Cryptocoryne parva (Tiêu thảo lá muỗng)
5. Cryptocoryne crispatula var. balansae (Rong lụa)
6. Fissidens fontanus (Rêu US fiss)
7. Vesicularia dubyana ‘Christmas’ (Rêu giáng sinh)
8. Hydrocotyle maritima (Rau má bò)
9. Microsorum Narrow (Dương xỉ lá hẹp)
10. Marsilea hirsuta (Cỏ đậu nành)
11. Anubias petite (Ráy nana)
12. Hemianthus micranthemoides (Trân châu cao)
13. Riccardia Chamedryfolia (Mini pelia)

Phần cứng
Phần cứng
Trải nền
Trải nền
Sắp đá
Sắp đá
Xếp lũa
Xếp lũa
1 ngày sau khi trồng cây
1 ngày sau khi trồng cây
Cận cảnh rau má
Cận cảnh rau má
Ráy và rêu
Ráy và rêu
Dương xỉ
Dương xỉ
Tép và lũa
Tép và lũa
2 tuần tuổi
2 tuần tuổi
3 tuần tuổi
3 tuần tuổi
4 tuần tuổi
4 tuần tuổi
Một đàn lòng tong đuôi đỏ
Một đàn lòng tong đuôi đỏ
Một chú otto
Một chú otto
6 tuẩn tuổi
6 tuẩn tuổi
Rêu giáng sinh
Rêu giáng sinh
9 tuần tuổi
9 tuần tuổi
RC trong hồ 13 tuần tuổi
RC trong hồ 13 tuần tuổi
15 tuần tuổi
15 tuần tuổi
19 tuần tuổi
19 tuần tuổi
Tham gia hội trợ
Tham gia hội trợ
23 tuần tuổi
23 tuần tuổi
Toàn cảnh
Toàn cảnh
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới
Một chút mới mẻ với đá
Một chút mới mẻ với đá

Nguồn: http://akvakertesz.hu/…

Để lại bình luận