BOUaqua.com

Nano cube Dennerle

Một hồ nano nhỏ nhắn và xanh mướt, rất phù hợp để trang trí cho góc bàn làm việc.
Kích thước: ???
Nền: Manado + Aqua Basis plus
CO2: Có
Danh sách cây:
1. Hemianthus callitrichoides (Trân châu Cu Ba)
2. Hemianthus micranthemoides (Trân châu thường)
3. Lilaeopsis brasiliensis (Cỏ lưỡi rắn)
4. Cryptocoryne parva (Tiêu thảo lá muỗng)
5. Eleocharis Acicularis (Ngưu mao chiên lùn)
6. Rotala rotundifolia (Vảy ốc hồng)
7. Rotala sp. green (Vảy ốc xanh)
8. Macaya (???)

3 ngày sau khi trồng cây
3 ngày sau khi trồng cây
3 tháng tuổi
3 tháng tuổi

hồ nano

hồ để bàn

30 L

tép RC

ốc thủy sinh

cá thủy sinh

Nguồn: http://www.ukaps.org/…

Để lại bình luận