BOUaqua.com

Granny’s tooth

Bố cục núi, đồng cỏ và con đường. Tác phẩm của TenFingered, diễn đàn aquascapingworld.com đã mô phỏng rất thành công một khung cảnh thiên nhiên.
Kích thước: 70 x 40 x 40
Ánh sáng: 5 x 18w T8
CO2: Có

Danh sách cây:
1. Hemianthus callitrichoides (Trân châu Cu Ba)
2. Hemianthus micranthemoides (Trân châu thường)
3. Microsorum pteropus “Philippine” (Dương xỉ Phillipine)
4. Microsorum pteropus “Windelov” (Dươngt xỉ sừng hươu)
5. Microsorum pteropus “Mini” (???)
6. Eleocharis acicularis (Ngưu mao chiên cao)
7. Eleocharis parvula (Ngưu mao chiên lùn)
8. Vesicularia dubyana (Rêu java)
9. Vesicularia dubyana “Christmas moss” (Rêu Giáng sinh)
10. Fissidens fontanus (US fiss)
11. Bolbitis heudelotii (Dương xỉ Châu Phi)
12. Taxiphyllum alternans “Taiwan moss” (Rêu Đài Loan)
13. Taxiphyllum sp. “Spiky moss” (Rêu Spiky)
14. Staurogyne sp. (Rau thơm)
15. Utricularia graminifolia (Cỏ giấy)
16. Monosolenium tenerum
17. Echinodorus tenellus

Nguồn: http://www.aquascapingworld.com/…

Để lại bình luận