BOUaqua.com

Magic greenflame

Một “ngọn lửa” của tác giả hoangnam55, diễn đàn aquascapingworld.com, đến từ Việt Nam. Tác phẩm đã đạt hạng 3 trong cuộc thi bố cục thủy sinh của diễn đàn aquabird.com.vn năm 2008 (ABV Aquarium Contest)
Kích thước: 100 x 50 x 50
Ánh sáng: 4 x 30w
CO2: Có

Danh sách cây:
1. Phillipine Java Fern (Dương xỉ Phillipine)
2. Singapore Moss Vesicularia dubyana (Rêu Singapore)
3. Flame Moss Taxiphyllum sp. (Rêu lửa)
4. US Fissidens Fissidens fontanus (US fiss)
5. Monosolenium tenerum (Đại lộc giác đài)
6. Echinodorus quadricostatus (Hoàng quang thảo)
7. Crypt wendtii brown (Tiêu thảo nâu)
8. Needle leaves microsorum (Dương xỉ lá kim)
9. Windelov java fern (???)
10. African Water Fern (Dương xỉ Châu Phi)
11. Blyxa japonica (Cỏ Nhật)
12. Pogostemon helferi (Sao nhỏ)

Nguồn: http://www.aquascapingworld.com/…
http://www.aquabird.com.vn/…

Để lại bình luận