BOUaqua.com

Hướng dẫn làm hang tép bằng sứ lọc

Sáng tạo vui và đơn giản của một người yêu thủy sinh đến từ Ấn Độ. Hang cho tép kiểu này phù hợp đối với tép nhỏ, tạo thêm chỗ trú ẩn, tránh stress cho tép con.

sứ lọc thủy sinh
Chuẩn bị sứ lọc trắng và keo con voi
sứ lọc trung quốc
Dán các viên sứ lọc với nhau thành hàng
sứ lọc trắng
Nên sử dụng các loại keo chịu nước và có tính đàn hồi như sillicon để đạt hiệu quả kết dính cao
sứ lọc trắng trung quốc
Dán xong lớp thứ nhất
sứ lọc trắng cho bể thủy sinh
Làm tương tự với lớp thứ hai
sứ lọc làm hang tép
Một hang tép đã hoàn thành với 3 lớp sứ lọc
sứ lọc trung quốc cho hồ tép
Dán cẩn thận, ngay hàng thẳng lối để sản phẩm được đẹp hơn
hang tép tự chế trong hồ
Đưa vào hồ, nếu buộc rêu lên nữa thì không khác sản phẩm công nghiệp

Nguồn http://aqua.c1ub.net/…

Để lại bình luận