BOUaqua.com

IAPLC 2016

IAPLC năm nay nhận được 2336 bài thi, đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, số lượng bài thi có sự sụt giảm nhưng đó cũng là tín hiệu khả quan rằng chất lượng các bài thi sẽ được nâng cao hơn so với năm trước. Ban giám khảo gồm 16 thành viên đến từ khắp nơi trên thế giới để đảm bảo tính công bằng ở mức cao nhất. Bouaqua xin được giới thiệu top 25 bài thi có thứ hạng cao nhất và một số bố cục đẹp xuất hiện trong cuộc thi năm nay.

Download bảng xếp hạng IAPLC 2016: http://adf.ly/1eb4cj

[youtube id=”cUdWImOD3rs”]

Rank 1 - Takayuki Fukada - JAPAN - Mighty Cave - IAPLC 2016
Rank 1 – Takayuki Fukada – JAPAN – Mighty Cave – IAPLC 2016
Rank 2 - Chao Wang - CHINA - Dreamland - IAPLC 2016
Rank 2 – Chao Wang – CHINA – Dreamland – IAPLC 2016
Rank 3 - Junichi Itakura - JAPAN -
Rank 3 – Junichi Itakura – JAPAN – “The Rest of the Dream” – IAPLC 2016
Rank 4 - Katsuki Tanaka - JAPAN - OverTime - IAPLC 2016
Rank 4 – Katsuki Tanaka – JAPAN – OverTime – IAPLC 2016
Rank 5 - Adriano Montoro Nicácio - BRAZIL - To my friend in heaven - IAPLC 2016
Rank 5 – Adriano Montoro Nicácio – BRAZIL – To my friend in heaven – IAPLC 2016
Rank 6 - Yoyo Prayogi - INDONESIA - The Forbidden Forest - IAPLC 2016
Rank 6 – Yoyo Prayogi – INDONESIA – The Forbidden Forest – IAPLC 2016
Rank 7 - Long Trần Hoàng - VIETNAM - Hideaway - IAPLC 2016
Rank 7 – Trần Hoàng Long – VIETNAM – Hideaway – IAPLC 2016
Rank 8 - Yufan Yang - CHINA - Journey - IAPLC 2016
Rank 8 – Yufan Yang – CHINA – Journey – IAPLC 2016
Rank 9 - Jin Liang - CHINA - Origin of the Dream Forest - IAPLC 2016
Rank 9 – Jin Liang – CHINA – Origin of the Dream Forest – IAPLC 2016
Rank 10 - Yong Liu - CHINA - Searching for a Dream - IAPLC 2016
Rank 10 – Yong Liu – CHINA – Searching for a Dream – IAPLC 2016
Rank 11 - Roger Goh - SINGAPORE - Deep Forest Emergence - IAPLC 2016
Rank 11 – Roger Goh – SINGAPORE – Deep Forest Emergence – IAPLC 2016
Rank 12 - Yi Ye - CHINA - Guiding Lights - IAPLC 2016
Rank 12 – Yi Ye – CHINA – Guiding Lights – IAPLC 2016
Rank 13 - Martial Hervy - FRANCE - Zionland - IAPLC 2016
Rank 13 – Martial Hervy – FRANCE – Zionland – IAPLC 2016
Rank 14 - Yanfei Qian - CHINA - I see you - IAPLC 2016
Rank 14 – Yanfei Qian – CHINA – I see you – IAPLC 2016
Rank 15 - Lương Quốc Hùng - VIETNAM - Water world - IAPLC 2016
Rank 15 – Lương Quốc Hùng – VIETNAM – Water world – IAPLC 2016
Rank 16 - Ngô Trường Thịnh - VIETNAM - Season Change - IAPLC 2016
Rank 16 – Ngô Trường Thịnh – VIETNAM – Season Change – IAPLC 2016
Rank 17 - Julien Voultoury - FRANCE - The Heart of Darkness - IAPLC 2016
Rank 17 – Julien Voultoury – FRANCE – The Heart of Darkness – IAPLC 2016
Rank 18 - Wei Chen - CHINA - The Rhythm of Forest - IAPLC 2016
Rank 18 – Wei Chen – CHINA – The Rhythm of Forest – IAPLC 2016
Rank 19 - Yucheng Pan - CHINA - The Whole Creation - IAPLC 2016
Rank 19 – Yucheng Pan – CHINA – The Whole Creation – IAPLC 2016
Rank 20 - Hironori Handa - JAPAN - Pool of Light - IAPLC 2016
Rank 20 – Hironori Handa – JAPAN – Pool of Light – IAPLC 2016
Rank 21 - Vũ Hoài Nam - VIETNAM - Passage of Time - IAPLC 2016
Rank 21 – Vũ Hoài Nam – VIETNAM – Passage of Time – IAPLC 2016
Rank 22 - Koji Kogure - JAPAN - Nostalgia Ⅱ- IAPLC 2016
Rank 22 – Koji Kogure – JAPAN – Nostalgia Ⅱ- IAPLC 2016
Rank 23 - Bernat Hosta - SPAIN - BOSC PERDUT - IAPLC 2016
Rank 23 – Bernat Hosta – SPAIN – BOSC PERDUT – IAPLC 2016
Rank 24 - Narto Tan - INDONESIA - The Rainforest 2 - IAPLC 2016
Rank 24 – Narto Tan – INDONESIA – The Rainforest 2 – IAPLC 2016
Rank 25 - Kian Hong Sim - MALAYSIA - Timeless - IAPLC 2016
Rank 25 – Kian Hong Sim – MALAYSIA – Timeless – IAPLC 2016
Rank 26 - Suhendri Suhendri - INDONESIA - Honeymoon - IAPLC 2016
Rank 26 – Suhendri Suhendri – INDONESIA – Honeymoon – IAPLC 2016
Rank 27 - Juan Puchades Rufino - SPAIN - Roots of marriage - IAPLC 2016
Rank 27 – Juan Puchades Rufino – SPAIN – Roots of marriage – IAPLC 2016
Rank 28 - Daisuke Inoue - JAPAN - IAPLC 2016
Rank 28 – Daisuke Inoue – JAPAN – IAPLC 2016
Rank 30 - Cliff Hui - HONG KONG - IAPLC 2016
Rank 30 – Cliff Hui – HONG KONG – IAPLC 2016
Rank 33 - Amiri Lubis - INDONESIA - IAPLC 2016
Rank 33 – Amiri Lubis – INDONESIA – IAPLC 2016
Rank 53 - Nguyễn Minh Đức - VIETNAM - IAPLC 2016
Rank 53 – Nguyễn Minh Đức – VIETNAM – IAPLC 2016
Rank 65 - Yukitoshi Ohnota - JAPAN - IAPLC 2016
Rank 65 – Yukitoshi Ohnota – JAPAN – IAPLC 2016
Rank 75 - Đào Thanh Chiến - VIETNAM - IAPLC 2016
Rank 75 – Đào Thanh Chiến – VIETNAM – IAPLC 2016
Rank 85 - Jae Sun Cho - KOREA - IAPLC 2016
Rank 85 – Jae Sun Cho – KOREA – IAPLC 2016
Rank 105 - Pui Fun Chan - CHINA - IAPLC 2016
Rank 105 – Pui Fun Chan – CHINA – IAPLC 2016
Rank 124 - Noboru Okina - JAPAN - IAPLC 2016
Rank 124 – Noboru Okina – JAPAN – IAPLC 2016
5/5 - (1 bình chọn)

Để lại bình luận