BOUaqua.com

Low-tech Japan style

Không mới lạ nhưng rất đáng chú ý, một hồ của thành viên Tom, diễn đàn akvakertesz.hu
Kích thước: 100 x 50 x 75
Ánh sáng: 8 x 18w T8

Danh sách cây:
1. Anubias barteri var. Nana (Ráy Nana)
2. Ceratophyllum demersum (Rong đuôi chó)
3. Ceratopteris thalictroides (Cần trôi)
4. Cryptocoryne wendtii (Tiêu thảo)
5. Hygrophila polysperma (Thanh điệp)
6. Microsorum pteropus (Dương xỉ thường)
7. Valisneria spiralis (Cỏ cọp)

Nguồn: http://akvakertesz.hu/…

Để lại bình luận